Tjenester for dyr

Tjenester for dyr
Tjenester for dyr
ons 26. juni kl 18.00–19.00
Muustrøparken
Gratis

Tjenester for dyr er en serie tjenester som utøves der dyra oppholder seg eller bor, slik som fjøs, stall, tun, bur, skog, åkrer og jorder. Under Kortreist tilbringer vi tid Muustrøparken undersøker tjenesten Konsert for Beitende Sauer, Fra 18.00 – 19.00 er publikum velkommen til å være med oss i tjenesteutøvelsen, eller se på.