Når verden ringer rolig

Når verden ringer rolig


Når verden ringer rolig
Artist: Teater NonStop

Tid: fre 29. juni kl 16.00

Sted: Akset - Blackbox

Teater NonStop er et profesjonelt teater som eies og drives av Namsos kommune v/Kulturskolen. Teater NonStop er et profesjonelt teater hvor de fleste aktørene er personer med funksjonsnedsettelse. Teateret er også fast praksisplass for vernepleierstudenter ved Nord Universitet. Teateret har som oppgave å fremme aktørenes interesser både kunstnerisk og politisk. Disse interessene vil være å utvikle teaterfaglige arbeidsmetoder som ivaretar de spesielle forutsetningene og de kunstneriske interessene aktørene har.  Teatret jobber på tvers av ulike kunstutrykk og utforsker teater, dans og musikk gjennom improvisasjon, koreografi/komposisjon og diskusjon.

I «Når verden ringer rolig» jobber Teater Nonstop i grenseland mellom hva som er koreografi og komposisjon, og anvender improvisasjon som metode for å innstudere materiale til forestillingen. Kroppen og musikkens språk står i fokus.

«Når verden ringer rolig» er et abstrakt kunstverk der publikum blir utfordret til å tolke inntrykkene selv. Her er skillet mellom drøm og virkelighet uklar.

 

Ide og regi`: Line Strøm og Stina Stjern

Skuespillere/dansere: Teater Nonstop og vernepleiestudenter fra Nord Universitet

Tekst: Stina Stjern og Teater Nonstop

Koreografi:Line Strøm og Teater Nonstop

Komposisjon: Stina Stjern

Musikere: Stina Stjern og Kyrre Laastad

 

Fredag 29. Juni kl.16.00

Sted: Akset, black box

Pris: 150/100 kr