Lulla

Lulla
  • Foto: Morten Berentsen
Lulla
man 24. juni kl 16.30 Billett
Akset - Blackbox
150 / 100
Passer for: 0-18 mnd

Lulla formidler en verden av sang, bevegelse og musikk, hvor vuggesang oppstår både i ny og i tradisjonell form.

Et musisk møte som åpner for deltakelse fra barn og voksne, på deres egne premisser. Lulla forteller ikke en konkret historie, men med utgangspunkt i vuggesanger inviteres det til kroppslige interaksjoner og musikalsk samspill der nærvær, lytting og lek er sentralt. Lulla utforsker et uttrykk som oppstår i sin helhet i scenerommet hvor kunstnerne, barna og de voksne utgjør den kunstneriske og sosiale helheten. Både lyd og bevegelse bærer preg av en åpen og inviterende form, hvor målet er å oppnå dialog og samspill med barna.

Lulla var første forestilling som ble presentert under Dansens Hus’ prosjekt STOR kunst for små barn.

Premiere: Dansens Hus, Oslo, oktober 2018

Iscenesetter Siri Dybwik
Komponist Nils Christian Fossdal
Scenograf Kit Bjørn Petersen
Utøvere Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal
Studiomusikere Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien
Søm Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte
Designer/tekniker Karl Oskar Sørdal
Faglig veileder Thomas Cabaniss
Foto Morten Berentsen, Tale Hendnes
Koreografisk rådgivning Anne-Linn Akselsen, Ida Wigdel
Samprodusent Dansens Hus
Regional produsent RAS

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, RAS, Universitetet i Stavanger, Fond for lyd og bilde og Dansenett Norge.