Kveldsbad med Gud og Begravelse med Åpninger

Kveldsbad med Gud og Begravelse med Åpninger
Kveldsbad med Gud og Begravelse med Åpninger
tor 27. juni kl 21.00
Sundsand

Vi kjører på med enda et bad med Gud siden det er siste dagen i festivalen. En liten wake up call før Åpninger gir festivalen en særegen avskjed, et begravelsesfølge fra Sundsand til Strømnes hvor vi har teppefallsfest.

Åpent for alle og helt gratis!

Om Gud: Gud er Ida Gudbrandsen. Hun bader hele året og har vært helårsbader siden 2007, som morgenbader og badstubader gjennom gruppa BODYSJOKK. Hun er interessert i badingens styrkefremkallende og energiutløsende kraft, og hvordan dette påvirker eget liv og virke. Ida har kroniske frostskader i fingre og tær, har bada i femten minus med stiv kuling, vært på vinterbadingsstudietur til Tallinn, hakka seg gjennom islag på islag og fordypet seg i saunakulturer i Sør-Korea, Tyskland, Japan, Estland og Island. Morgenbad med Gudble utviklet i samarbeid med festivalen Ravnedans i 2016 og har blitt utført der hvert år siden. Det har også blitt morgenbadet med Gud på Stamsund Internasjonale Teaterfestival i 2017 og 2018.

Om Åpninger: ÅPNINGER er et langsiktig samarbeid mellom kunstnerne Marie Bergby Handeland og Morten Lien   hvor vi utvikler og utøver opplevelsesbaserte tjenester på festivaler. Vi tilbyr en meny bestående av ulike tjenester publikum kan bestille når de måtte ønske gjennom festivale   Menyen tilpasses i omfang, og gjøres tilgjengelig i festivalens programhefte og eventuelle nettside. Basert på erfaring er det også ønskelig at noen tjenester bestilles av festivalledelsen i forkant av festivalen. Slik får vi muligheten til å tilpasse tjenestene inn i hver enkeltstående festival, og å inkludere ledelsen i eventuelle ønsker de måtte få fra menyen. Eksempler på tjenester det kan være fint å være i dialog om, er Åpning, Begravning, Ekstranummer og Konsert. Utover festivalen som hovedarena, tar vi også imot tjenestebestillinger til enkeltarrangementer.