Velkommen til festival!

Program for 2019 kommer snart

 

Kortreist dansefestival 2019 går av stabelen fra 23. juni til 27. juni.

Årets festivalkunstner er Maja Roel som gjester festivalen med forestillingen «Homo ludens» – det lekende menneske.
Leik er i år det tematiske omdreiningspunktet for hele festivalen.

I Homo ludens leker Roel med illusjonen av at «det lekende mennesket» er en utrydningstruet art. Publikum inviteres til Det ludenske riket på Inderøy for å boltre seg i aktiviteter som kan styrke deres homo-ludenske-vesen. Dette for å bevare det lekende mennesket for fremtiden.

“Den som tar seg friheten i å leke på alvor er det aldri mulig å undertrykke helt”

I det øvrige programmet bretter vi ut ulike sider ved leken og lar dette sitatet av dansekunstner Steffi Lund inspirere oss.

Hvordan kan lek inneha både et alvor og virke frigjørende på samme tid?
Hvilken verdi har det å leke i ulike faser av livet?
Hvordan er ulike kunstnerskap preget av lek?

Vi gleder oss til Kortreist dansefestival 2019, som i år kommer til å synes på uvante steder!