Velkommen til festival i juni 2017!

DJ Ingebling
Teater NonStop
Ompaniet
Rebekka/Huy
Katja Lindeberg Produksjoner
Tone Kittelsen
Siri & Snelle
Malin Hellkvist Sellén